Bouwbesluit trappen

Bouwbesluit trappen

Wat is het bouwbesluit? Voor elk bouwwerk in Nederland, gelden bouwtechnische voorschriften. Ook verbouwingen vallen onder het bouwbesluit. De eisen van het bouwbesluit zijn er voor de veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid etc.Voor meer informatie betreft het bouwbesluit kunt u hieronder veel, zo niet alle, nuttige informatie vinden:

Het volledige bouwbesluit in PDF formaat 349 paginas Of het trappen bouwbesluit bouwbesluit in PDF formaat.(Voor dit bestand heeft u Acrobat Reader nodig.)
Alles over het bouwbesluit van het ministerie van VROM.
Op deze site kunt u al het nieuws en veranderingen betreft het bouwbesluit vinden, en zelf alle vragen die u heeft stellen aan de deskundigen. Mocht u toch nog iets willen weten betreft het bouwbesluit en uw situatie en kunt u dit op bovenstaande sites niet vinden, dan kunt u ons mailen: info@maatkracht.nl 

Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.
Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.27 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.
Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 2.27 geen voorschrift is aangewezen.

Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom A.

In afwijking van het eerste lid, heeft een trap als bedoeld in artikel 2.24, bestemd voor het ontsluiten van een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500m², afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a kolom B.

Indien de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24 voor het bereiken van een verblijfsgebied, groter is dan 600m², heeft die trap, in afwijking van het eerste lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom B.

Een aantrede, een optrede en de breedte van een tredevlak van een trapvormige vloer van een verblijfsgebied hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom B.

Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom A.

Indien de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24 voor het bereiken van een verblijfsgebied, groter is dan de in tabel 2.27 aangegeven grenswaarde, heeft die trap, in afwijking van het eerste lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B.

Een aantrede, een optrede en de breedte van een tredevlak van een trapvormige vloer van een verblijfsgebied hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B.

In afwijking van het vijfde en zesde lid, geldt geen maximum hoogte voor een trap van een industriefunctie.

Indien de totale vloeroppervlakte van voor bezoekers toegankelijke vloeren, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24, groter is dan de in tabel 2.27 aangegeven grenswaarde, heeft die trap, in afwijking van het vijfde lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B.

Een aantrede, een optrede en een tredevlak van een voor bezoekers toegankelijke trapvormige vloer hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B.
Een trap als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid of vijfde lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 0,8m x 0,8m.

Een trap als bedoeld in artikel 2.28, tweede of derde lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,2m x 1,2m.

Een trap als bedoeld in artikel 2.28, zesde en negende lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,1m x 1,1m.

Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft, voorzover een zijkant van een tredevlak meer dan 1 m boven een direct naast de trap gelegen vloer ligt, aan die zijkant een afscheiding. De boven de voorkant van een tredevlak gemeten hoogte van die afscheiding is ten minste 0,8m. Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05m.

Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft geen openingen met een breedte groter dan 0,5m.

Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft tot een hoogte van 0,7m boven een tredevlak geen openingen met een breedte groter dan 0,1m.

Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m boven een tredevlak.

In een gedeelte mede bestemd voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, onverminderd het tweede lid, tot een hoogte van 0,7m boven een tredevlak geen openingen met een breedte groter dan 0,1m.

In een gedeelte mede bestemd voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een tredevlak.

Een trap als bedoeld in artikel 2.24, waarvan ter plaatse van de klimlijn de helling groter is dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van niet minder dan 0,8 m en niet meer dan 1m.

In afwijking van het eerste lid, geldt dit voorschrift alleen voor een trap waarmee een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1m.

Een bestaande trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.2 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.33 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 2.33 geen voorschrift is aangewezen.

Een trap als bedoeld in artikel 2.26, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.34.

Een aantrede en een optrede van een trapvormige vloer van een verblijfsruimte hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.34.

Een aantrede en een optrede van een voor bezoekers toegankelijke trapvormige vloer hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.34.

Een trap als bedoeld in artikel 2.26, heeft, voorzover een zijkant van een tredevlak meer dan 1,5 m boven een direct naast de trap gelegen vloer ligt, aan die zijkant een afscheiding. De boven de voorkant van een tredevlak gemeten hoogte van die afscheiding is ten minste 0,6m. Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05m.

Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft tot een hoogte van 0,6m boven een tredevlak geen openingen met een breedte groter dan 0,2m.

Leuningen Artikel 2.37
Een trap als bedoeld in artikel 2.26, waarvan ter plaatse van de klimlijn de helling groter is dan 2:3, en waarmee een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5m, heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van niet minder dan 0,6 m en niet meer dan 1m.

Trapbordes Artikel 2.35
Een trap als bedoeld in artikel 2.26, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,7m.

Afscheiding Artikel 2.36

Afmetingen trap Artikel 2.34

Regenwerendheid Artikel 2.32
Een trap als bedoeld in artikel 2.24, bestemd voor het ontsluiten van een gebruiksfunctie, waarmee een vanaf een aangrenzende vloer gemeten hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5m, ligt in een besloten ruimte. De uitwendige scheidingsconstructie van die besloten ruimte is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.

§ 2.5.2. Bestaande bouw Artikel 2.33

Leuning Artikel 2.31

Afscheiding Artikel 2.30

Trapbordes Artikel 2.29

Afmetingen trap Artikel 2.28

Hieronder volgt een gedeelte van het bouwbesluit betreft de trap:

Afdeling 2.5. Trap

§ 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27

pArtikel 2.28

Hieronder volgt een gedeelte van het bouwbesluit betreft de trap:

Afdeling 2.5. Trap

§ 2.5.1. NieuwbouwArtikel 2.27

BEL: 0343592770

Complete trappen met lachwekkende prijzen.

Trapje € 75,00
Molenaars trap € 88,00
Molenaars trap € 217,00
Spiltrap € 395,00
Wenteltrap € 2397,00

Vertaal/Translate